Tags:   
Choose Album:   

LADAKH TsoMoriri TsoKar TaglangLa Changtang
a title="slides/LADAKH TsoMoriri TsoKar TaglangLa Changtang.jpg Himalaya Indien Kloster Ladakh Motorrad Mönch Tanglangla Tempel Tso Moriri Tso kar LADAKH TsoMoriri TsoKar TaglangLa Changtang" href="http://www.foto-diestel.de/Galerien/Ladakh/TsoMoriri_TsoKar_TanglangLa/slidenav.php?folder=amp;file=slides/LADAKH TsoMoriri TsoKar TaglangLa Changtang.jpg"img alt="slides/LADAKH TsoMoriri TsoKar TaglangLa Changtang.jpg Himalaya Indien Kloster Ladakh Motorrad Mönch Tanglangla Tempel Tso Moriri Tso kar LADAKH TsoMoriri TsoKar TaglangLa Changtang" src="http://www.foto-diestel.de/Galerien/Ladakh/TsoMoriri_TsoKar_TanglangLa/thumbs/LADAKH TsoMoriri TsoKar TaglangLa Changtang.jpg" width="340" height="128"/abrDate:Thu, 26 Nov 2009 15:17:42 GMTbrAlbum Category:rootbra href="http://www.foto-diestel.de/Galerien/Ladakh/TsoMoriri_TsoKar_TanglangLa/index.html?openfolder=amp;openfile=LADAKH TsoMoriri TsoKar TaglangLa Changtang.jpg"Click here/a to view album containing this image.brTags: Himalaya Indien Kloster Ladakh Motorrad Mönch Tanglangla Tempel Tso Moriri Tso kar
Description: OLYMPUS DIGITAL CAMERA